Make your own free website on Tripod.com
  PEJABAT PELAJARAN DAERAH PEKAN

[Pengenalan]    [Organisasi]    [Pengurusan]    [Sekolah]    [Program PKKP]

 
PEJABAT PELAJARAN DAERAH PEKAN
26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR
Telefon:09-4222057/4223022 Fax:09-4222969