Make your own free website on Tripod.com

|

SENARAI TUGAS

PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH PEKAN

 

TUGAS UMUM

 Merancang, mengurus, melaksana, menyelia, membimbing, mengawal dan memantau pelaksanaan semua program dan aktiviti pendidikan di daerah mengikut dasar dan pekeliling-pekeliling yang ditetapkan bagi meningkatkan kecemerlangan pendidikan.

 

 1.                  Sektor Pengurusan Perhidmatan Pendidikan 

 

1.1.                        PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

 

2.                  HAL EHWAL MURID DAN DADAH

 

3.                  PERANCANGAN PEMBANGUNAN DAN BEKALAN

  

4.                  PERHUBUNGAN DAN PENDAFTARAN SEKOLAH

 

5.                  PENYELIAAN SEKOLAH

 

6.                  PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

 

7.                  KURIKULUM]

           

8.                  KOKURIKULUM

 

9.                  TUGAS-TUGAS LAIN